Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Các Dịch Vụ Khác >> South Carolina

Vì lý do không có người trông coi. Tiệm ở TP. North Charleston, SC, đông khách. Income ổn định. Giá nail còn cao. Tiệm mới remodel, 5 bàn, 6 ghế. Giá bán 50K. Xin liên lạc: 843-572-4883 678-857-8593-sau 8pm CHARLESTON, SC 843-572-4883... » chi tiết
City: CHARLESTON, SC

Vì gia đình chuyển đi tiểu bang khác, cần sang lại Vietnamese restaurant. Tiệm ở South Carolina. Khách ổn định. Tiệm rất mới. Liên lạc: 843-415-2784 Hilton Head Island, SC 843-415-2784... » chi tiết
City: Hilton Head Island, SC

Cities: