Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Landscaping / Làm Vườn >> California

NAM LANDSCAPING &CONTRUCTION STATE LIC: B&C27#880816 Bond & Workercom.Ins. www.namconstruction.com Nhận sửa chữa, làm mới mọi việc phía ngòai nhà cửa: *Lót gạch, xây bồn hoa, đèn vườn... Đặt Biệt: *Trồng cỏ miếng $1.20/sqft. (1,000sqft trở lên, tính thêm nếu bỏ cỏ cũ) *Hệ thống tưới tự động $300/station, cho 4 station trở lên. *Không nhận... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

LY LANDSCAPING Nhận cắt-cỏ, tỉa, lấy gốc cây, trồng cỏ mới, hệ thống tưới-cỏ, dọn rác, làm hàng rào, xây bồn bông, đổ xi măng. Giá bình dân. Ly: 714-924-0378... » chi tiết
City: Westminster, CA

Để có patio ximăng hoặc driveway, sân cỏ vừa ý, đẹp, bền, và chất lượng cao nhất, xin quý khach gọi ngay cho Danny để được tham khảo thích đáng. Nhanh chóng và uy tín. 657-271-9105. Www.instagram.com/dannylandscape... » chi tiết
City: Westminster, CA

NHẬN: Cắt cỏ, cây, dọn nhà, đổ rác. Hệ thống tưới tự động, ống nước, rào gỗ, gạch, trồng cỏ, cây, lót gạch. Handyman. Tận tâm uy tín. liên lạc: 714-487-2763... » chi tiết
City: Santa Ana, CA

T.N LANDSCAPING GARDEN Chuyên đổ ciment, xây thành. Landscaping trồng cỏ, xây bồn hoa, lát-đá, gạch outside. Hệ thống tưới cỏ tự động. Đốn cây, lấy gốc, đổ đất, rác. Mọi công việc uy-tín. Trách-nhiệm. Chính Nguyễn: 714-200-6164, 714-546-9045(Home)... » chi tiết
City: Westminster, CA

SIMON LÀM VƯỜN Cắt cỏ, trồng cỏ, sửa, gắn sprinklers, cắt cây v.v... Gọi hay text: 714-598-5282... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

PHƯỚC CHUYÊN CẮT CỎ, CẮT CÂY, hàng rào, làm-vườn, sửa nước, nhận bỏ đủ thứ và rác, sửa điện, moving, nhà, trồng cỏ, giặt thảm. Nhận mua lon, chai. 714-932-1973... » chi tiết
City: Garden Grove, CA

Trang xi mang, trong co, cat cay, do rac, lam hang rao, lam he thong nuoc, clean up, lam he thong home security camera, son nha.... » chi tiết
City: San Jose, CA

Cities: