Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: PAU PHANH NA

Tìm mẹ Pau Phanh NA .Sinh năm 1941 Cha Mum Lê Sinh năm 1942 Em Mum Rot Na Ra, Mum Rot Nia RI Ở Cam Pu Chia, thành phố plom pênh trước năm 1975...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7519

Trước 1975 gia đình ở Chùm Ka Môn sau hãng làm nồi ,sau nhà la con sông

Con Mum Rót Mô Ny theo bà về Việt Nam năm 1975.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.