Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Phó thị minh Hà

Hảo em A Luân ( con Bác Hả ) ở Trại Phó quốc Trụ , Tiểu đoàn 2 công vụ Phi truong Tân sơn nhất, Day học cho các em Hà, Việt, Châu, Phượng năm 1975. Cần liên hệ gia đình bác Trụ, đi Mỹ năm 1975 ở Cali địa chỉ 174/103 nguyễn thiện Thuật , Phường 3, Quận 3, TP Hồ chí Minh Tel 0903644382...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7510

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.