Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: con gái bà Nguyễn thị Thạch

Bà Nguyễn thị Thạch sn khoảng 1925 - 1930. Có con gái người lai sn 1950 -1954. Chồng là lính gióng đóng ở bốt Lực điền - yên mỹ - hưng yên. Bà Thạch sinh tại Hồng Thái - Kìm thị - Hải hưng (cũ). Bố Nguyễn văn Thạc. Mẹ Phạm thị Nhạc. Em Oanh, Hiệt....

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7463

Vào khoảng năm 1954 bà từ bốt Lực điền về quê nhưng không đưa con về chỉ biết bà đã lấy chồng là lính gióng và sinh được một người con gái. Từ hôm về đó do bố đẻ đánh và đuổi không cho về từ đó đến nay ko có thông tin gì về bà và con nữa. Theo như các cụ biết bà kể lại bà đã đi sang Pháp hay vào Nam

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.