Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: tim các anh Phan Ba Lan- Dang Sanh-các ban Trường Hữu Phuoc-Phạm Duc Long- Nguyễn Phuong Long- Minh - Tai......

Các anh va các ban nam 1969-1970 cung lam o trung tam dien anh truyền tin.gan 50 nam khong tin tuc nếu các anh va các ban con manh khoe trên coi tràn nay hay lien lạc voi minh .den tuổi gia roi nho lam nhung ky niệm chung song cung nhau. Ho Dai dt +84 2553824779 . di dong +84 913408103. Mail: hodaiqn@gmail.com...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7454

Ho Dai dt +84 2553824779. di dong +84 913408103 Mail :hodaiqn@gmail.com
Dia chi : 308/19 Phan DINH PHUNG, phuong Chanh Lo, thanh pho Quang Ngai.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.