Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: CHAE KIL IL

Tìm cha người Hàn Quốc tên CHAE KIL IL sinh ngày 25/11/1943 Con trai tên Nguyễn Hồng Nam , sinh năm 1971, tại Cam Ranh Mẹ tên Nguyễn Thị Hường , sinh năm 1952...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7406

Cha là lính Hàn Quốc, sau chiến tranh kết thúc ông về Hàn và mất liên lạc từ năm 1971

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.