Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Bác: NGUYỄN THỊ THẠCH SN khoảng 1923-1930

Khoảng năm 1950 đến năm 1954 bà ở Bốt Lực Điền chồng là lính gióng. Lúc đó đã có một người con...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7272

Bố: NGUYỄN VĂN THẠC. Mẹ: PHẠM THỊ NHẠC ( chết năm 1938 hoặc 1940)
Quê quán: Thôn Bắc cả - Xã Đa lộc - Huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.