Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Nguyễn văn cử

Làm thám báo .trung đoàn 8 tiểu đoàn 18...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7203

Nghe nói giờ bị cụt 1 tay và đang ở canada.quê gốc đồng nai.có vợ 2 là Hải ở Bình dương và 1 con gái

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.