Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Ngọc quyên

Tìm bạn Quyên . Là nử . sinh nằm 1979 . Tuoi con dê . Sóng ở italy . Tỉnh , Napolia . Quê quang viet nam . Bien hoà . Người có Đạo . Có đứa con trai ten Luca . Mất lien lạc gần 8 năm . Có ai biết quyên hiện tại sóng ở đâu Hoặc số dien thoai . Xin chi dùm mình . Hoặc lien lạc với mình qua email. Parislonely@yahoo.fr Trân thanh cám ơn...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7196

Tình nồng né Bé luu Đạng ah.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.