Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Nguyễn Minh Tuấn

Tìm người tên : Nguyễn Minh Tuấn . Sinh năm: 1944( giáp thân), là lính nhảy dù. Đi vượt biên qua Mỹ ngày 4/8/1979 tại Rạch Dừa - Vũng Tàu - Cầu Đá trên ghe 2 lốc , gồm 24 người trong đó có 1 người có bầu. Đã có vợ tên Bùi Thị Hải (1947) , 2 con gái tên Nguyễn Minh Thanh Tâm (1970) , Nguyễn Minh Thanh Hằng (1972). Nhưng đến nay vẫn không...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7194

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.