Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: LÊ THỊ HƯƠNG LAN

CON TÌM MẸ...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7154

Tôi ký tên dưới đây là LÊ THỊ HƯƠNG LAN , tại SAIGON , chưa lập thẻ căn cước , nghề nghiệp buôn bán , cư ngụ đường TÔ HIẾN THÀNH thị xã NHA TRANG .
Tôi có đứa con tự sinh tại thị xã CAM RANH , không có cha , chưa lập giấy khai sinh .
Nay tôi bằng lòng cho con tôi cho bà .... sinh năm 1919 tại An Giang , nghề nghiệp nội trợ , hiện cư ngụ tại đường TRƯƠNG MINH GIẢNG SAIGON .
............

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.