Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: L/Mục : Nguyễn Văn Trinh

NGUYEN VAN. Là 1 hoc-sinh đã học tại trường: TRUNG -TIỂU- HỌC Tư-thục TAM-GIANG . Ở: Phú-Lương, "Phú-Bài" Quận:Hương-Thủy, Tỉnh: Thừa- Thiên, HUẾ. * Trước ngày lũ-giặc viet-cong chưa chui ra . Thì LM: Nguyễn Văn Trinh. LM: Nguyễn Văn Hội & thầy HUY, thầy Hùng & xơ ĐÀO, xơ Y là vẫn còn sống nhưng sau đó thì mất TIN . Xin Tất Cả các bạn ...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7118

NGUYEN VAN. Là 1 hoc-sinh đã học tại trường: TRUNG -TIỂU- HỌC Tư-thục TAM-GIANG . Ở: Phú-Lương, "Phú-Bài" Quận:Hương-Thủy, Tỉnh: Thừa- Thiên, HUẾ.
* Trước ngày lũ-giặc viet-cong chưa chui ra . Thì LM: Nguyễn Văn Trinh. LM: Nguyễn Văn Hội & thầy HUY, thầy Hùng & xơ ĐÀO, xơ Y là vẫn còn sống nhưng sau đó thì mất TIN .
Xin Tất Cả các bạn nếu ai đã từng là Học-Sinh của ngôi-trường nầy hay không / Nếu biết LM: LM: Nguyễn Văn Trinh. LM: Nguyễn Văn Hội & thầy HUY, thầy Hùng & xơ ĐÀO, xơ Y >>>Hiện nay S/chết ra sao ? Nếu ai biết tin thì xin báo cho tôi được biết.
Thành thật biết ơn.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.