Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: NGUYỄN BẢO LINH

Cha Nguyễn Bảo Tính tìm con trai tên Nguyễn Bảo Linh sinh ngày 23/10/1967 hiện đang sống cùng cha mẹ nuôi ở Mỹ.Bởi vì chiến tranh khóc liệt nên tôi đành gởi con tôi đến hiệp hội quốc té nhận bố mẹ nuôi và họ đã di tản vào Tháng 3 năm 1974....

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7055

- Tôi tên : NGUYỄN BẢO TÍNH
- Con trai tôi tên : NGUYỄN BẢO LINH
- Sinh ngày : 23-10-1967
- Nay tôi xin liên hệ với Quý Ngài vì những nguyên nhân sau:
- Bởi vì chiến tranh khóc liệt nên tôi đành gởi con tôi đến hiệp hội quốc té nhận bố mẹ nuôi và họ đã di tản vào Tháng 3 năm 1974
- Con trai của tôi hiện đang sống cùng cha mẹ nuôi ở Mỹ.
- Tôi viết thư này kính gởi đến Quý Ngài thông tin tìm kiếm con tôi.
- Nếu cha mẹ nuôi của con tôi nhận được thông tin này thì mong họ gởi đến đại chỉ của tôi là:
NGUYỄN BẢO TÍNH, số nhà 242/67/8 đường Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TPHCM, Việt Nam.; Số điện thoại của tôi là : 01224344191.
Hoặc Liên lạc với số này: 0041613125255 ; là hai em gái cùng mẹ khác cha của NGUYỄN BẢO LINH; Địa chỉ : Gundeldingerstrasse 440 c/o Oswald J.Brulhart. Postfach 2422 CH – 4002 Basel, Switzerland

-

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.