Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Hai Trinh

I looking for my father....

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7029

He is Hai Trinh. Address: 51 pears land chamblee ga 30341. I don't know number phone him.
Long time ago. He live in Sai Gon, Viet Nam.
He give me to present family.
I want to met him.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.