Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Lại Đức Ngự. Vợ tên Thủy

Lại Đức Ngự. Vợ tên Thủy. Lúc trước ở cư xá Bắc Hải, Saigon Người muốn liên lạc là Anh Dương Tấn Thành và vợ là chị Nữ...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 7014

ngocnunz@yahoo.co.nz
lamthanhco@yahoo.com

Thanh : 011 84 903 709 070
Nu. : 011 84 907 709 070

Lại Đức Ngự. Vợ tên Thủy. Lúc trước ở cư xá Bắc Hai, Saigon

Người muốn liên lạc là Anh Dương Tấn Thành và vợ là chị Nữ

Trước giờ vẫn ở tại Văn Thánh, Quận Bình Thạnh, Saigon

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.