Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Huỳnh Kim Hải

Tìm con Huỳnh Kim Hải ( sinh 13/2/1973), mất liên lạc ở Pháp năm 2002 --- Ba: Huỳnh Kim Giác, Mẹ: Từ Thị Ánh tìm con là Huỳnh Kim Hải (1973), vượt biên sang Pháp ngày 15/8/1990 ở Cờ Tây, mất liên lạc năm 2002, địa chỉ sau cùng: 6 Rue dela Gromete, 75007, Paris. Bà con biết thông tin về Hải vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại 8...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 6984

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.