Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: JOVITO G SAUL

Tôi muốn tìm ba tôi tên là JOVITO G SAUL địa chỉ LINES 1395 MIDDLE HARBOR ROAD OAKLAND CA. USA 94607 Kết hôn với mẹ tôi năm 1968 tai Cam Lôc - Cam Ranh - Khanh Hòa...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 6978

Tôi muốn tìm ba tôi tên la JOVITO G SAUL kết hôn với mẹ tôi năm 1968 tai Cam Lôc - Cam Ranh - Khanh Hoa. Tên mẹ tôi Nguyễn Thị Kim Ly sinh năm 1949, năm 1968 mẹ tôi lam viêc nơi đó và đã gặp ba tôi, địa chỉ của ba tôi SECURITY GUARD MAIN GATE AMERICAN PRES . LINES 1395 MIDDLE HARBOR ROAD OAKLAND CA. USA 94607, tôi bị mất liên lac từ năm 1971 cho đến năm 1995 mới tìm được liên lạ̣c thư qua lại được vài lần thì bị mất liên lạc cho đến năm 2000. Nay tôi muốn nhờ chương trình tìm người thân giúp tôi. Tên tôi Nguyễn Thị Ánh Nguyệt sinh ngày 06 11 1969, hiện nay tôi đang ở điạ chi Phòng 109 Chung Cư A5 Khu Dân Cư 91B Phương An Khánh Quận Ninh Kiêu Thanh Phố Cần Thơ. Đt Số 01669569347 tôi hinh anh va thư cua ba tôi kinh mong chương trinh tim giup va thông bao cho tôi. Xin chân thành biết ơn. Ánh Nguyệt

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.