Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Duong Huynh

Con là Dương Thị Huyền sinh năm 1968 tìm Ba là Dương Huynh trước 30-4-1975 Gia đình mình sống tại 308 lô Y Chung cư Ngô Gia Tự. Sau giải phóng 1975 Ba ở Mỹ năm 1981 Ba gửi giấy bảo lãnh cho gia đình đi đoàn tựu diện ODP rồi mất liên lạc. 47 năm con không được gặp Ba . Hiện tại Ba đang ở đâu còn sống hay đa...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 6950

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.