Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Vòng Lý Sáng

Tìm ông Vòng Lý Sáng, chồng bà Lạc Ái Hàng...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 6877

Tìm chồng bà Lạc Ái Hàng. Vượt biên sang Mỹ năm 1971. Bà và con cháu mong tìm lại được ông. Tâm nguyện cuối đời của bà là tìm được ông đang sinh sống tại Mỹ. Nếu ai tìm được thông tin của ông xin liên lạc về cho gia đình. Con và các cháu mong tin của ông. Nếu có tin xin liên hệ: 0903065181

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.