Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Trưởng Ty Cảnh sát tỉnh Khánh Hòa trước năm 1975 - họ Nguyễn tên Bá

TÌM GIA ĐÌNH BỊ THẤT LẠC...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 6607

Ngoại tôi tên là Nguyễn Thị Phúc quê quán ở Nha Trang - Khánh Hòa.
Do lúc trẻ bỏ nhà ra đi vì bị ép lấy một Thượng Sĩ. Theo như lời ngoại, NGoại là con gái thứ 4 và là con gái duy nhất của Trưởng Ty Cảnh sát tỉnh Khánh Hòa tên là Bá.
Nhiều lần Ngoại muốn về lại để tìm nhưng vì nhiều lí do nên không thể.
Mười mấy năm trước có nghe được thông tin từ bà giúp việc còn ở Việt Nam là cả nhà đã sang định cư nước ngoài.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.