Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Hà Sỉ Đăng

Trước khi đến USA đã ở Philipin năm 1991. Cycle #162 Qua Mỹ: Hà Sỉ Đăng ở Sạnjose . Có liên-lạc với nhau 2 lần. Đến năm Y2K thì mất L/L. Nay, nếu bạn "Hà Sỉ Đăng" đọc được tin nầy thì xin gọi cho Phuoc Nguyen. Tel# (213)293-2882 ; Email @ culiculi.0123@gmail.com Xin Quý Đồng Hương giúp đỡ cho . Xin cảm ơn Quý Vị tạo cho cơ hội tìm kiếm n...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 6189

Trước khi đến USA đã ở Philipin năm 1991. Cycle #162
Qua Mỹ: Hà Sỉ Đăng ở Sạnjose . Có liên-lạc với nhau 2 lần. Đến năm Y2K thì mất L/L.
Nay, nếu bạn "Hà Sỉ Đăng" đọc được tin nầy thì xin gọi cho Phuoc Nguyen.
Tel# (213)293-2882 ; Email @ culiculi.0123@gmail.com
Xin Quý Đồng Hương giúp đỡ cho .

Xin cảm ơn Quý Vị tạo cho cơ hội tìm kiếm nầy.

Thanks.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.