Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: NGUYỄN VĂN ĐÊ

Trước 75 thuyên chuyển từ SĐ 1 về TĐ2/50 chức vụ Đai đội Trưởng, cấp bậc sau cùng là Đại úy. Nếu nhận được tin nầy liên lac với THỐNG, trước là HSQ ban 3/HQ sau là Bưu tín viên TĐ2/50/SĐ25BB...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 5567

Khi đến thăm Th/s THU ở Gò Đen mới biết là anh định cư ở Mỹ với diện HO.

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.