Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: NGUYỄN VĂN ĐÊ

Trước 75 cấp bậc Đ/úy phục vụ SĐ1/BB sau bị thương cánh tay thuyên chuyển về TĐ2/50 với chức vụ Đại đội Trưởng. Nếu nhận được tin nầy liên lạc với THỐNG, trước là HSQ Ban 3/HQ sau là Bưu tín viên TĐ2/50/SĐ25BB....

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 5566

Tôi có ghé thăm Thượng sĩ THU ở Gò Đen, nói là anh đang định cư ở Mỹ với diện HO. XUÂN truyền tin (Sáu bà chòi) ở Bến Lức đả chết trong tai nạn honda sau khi đi nhậu về. Rất mong tiên lạc được với anh ./-

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.