Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: NGUYỄN VĂN QUYỀN

Nếu nhận được tin nầy liên lạc với THỐNG, trước là HSQ Ban 3/HQ,sau là Bưu tín viên TDD2/50/SĐ25BB....

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 5564

Nguyễn văn Quyền, trước 75 cấp bậc TSI, phục vụ tại Phòng ANQĐ/SĐ25BB sau thuyên chuyển về TK/Hậu Nghĩa nghe nói là đang định cư tại Mỹ, và có lần đăng tên trong nguyệt san thường niên "HẬU NGHĨA" phát hành tại Mỹ ./-

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.