Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: tìm bố mẹ đẻ

vào khoảng 1970 tôi được sanh ra.không biết vì lý do gì tôi được cho đi .người nuôi tôi là mẹ ĐỖ THỊ QUẾ và ông LƯƠNG ĐÌNH TÙNG có em tên LƯƠNG ĐÌNH BẶCH(bách)em gái tên LIÊN...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 4070

ngày trước bố mẹ tôi ở bình tuy

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.