Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: Nguyễn Văn Rô ( ro winn )

Tìm Anh tên : Nguyễn Văn Rô đi lính , trước 30/04/1975 anh theo tàu HQ 5 Trần Bình Trọng sang mỹ . Năm 1978 anh có gửi thư về liên lạc , rồi bị mất liên lạc đến năm 1989 thì có tin lại được 1 năm rồi thì mất tin tức cho đến nay. Anh sinh năm 1957 .Tên quốc tịch mỹ là ro winn, có mẹ tên là Nguyễn Thị Thấy , cùng các anh chị em tên : Chưa,...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 3976

Địa chỉ củ của anh ở Mỹ là : 12300 SHERMAN WAY # 166.NORTH HOLLYWOOD .CA 91065 . GIA ĐÌNH RẤT MONG TIN CỦA ANH

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.