Nhắn Tin / Tìm Người Thân ở Nước Ngoài

update ad Cập Nhật      upload images Đăng Hình      delete Xóa / Delete      report abuse Báo Lỗi (Report Error)
Tìm người tên là: tìm anh chị cùng cha khác mẹ chị phước, anh sang, chị giào

tôi tên nguyễn văn thuận tuổi mùi, cần tìm chị nguyễn thị phước, anh nguyễn văn sang, chị nguyễn thị giào, cha là nguyễn văn quý tuổi ngọ, mẹ Là Lê thị tím tuổi dậu, nghe mẹ em kễ Lại, Lúc cha qua đời thuận được 11 tháng, trọng được 5 tuổi, còn chị phước có chồng mỹ và theo chồng về mỹ trước giãi phóng,...

Để Liên Lạc Người Đăng Tin >> Xin Nhấn Chuột Vào Đây

Post ID: 3918

tôi tên nguyễn văn thuận tuổi mùi sinh năm 1967, tìm anh chị nguyễn thị phước, nguyễn văn sang, nguyễn thị giào, cha nguyễn văn quý tuổi ngọ, Mẹ Lê thị tím tuổi dậu, hai em nguyễn văn trọng tuổi mẹo sinh ; 1963, nguyễn văn thuận tuổi mùi, chị em đã thất Lạc nhau từ trước năm 1975, nếu ai đọc được tin nhắn này, và biết được anh chị của em ỡ đâu ? xin liên hệ về số điện 01254520760, gia đình chúng tôi rất cám ơn,nghe mẹ em kễ Lại trước năm 1975 anh chị ỡ quận phú nhuận, sài gòn,

Lưu ý: Thông tin này sẽ được đưa lên đầu trang mỗi khi bạn cập nhật.