Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê Phòng, Share Phòng >> California >> San Diego

Nha khu Mira Mesa, San Diego co du phong cho share, uu tien nu doc than hoac nu sinh vien,. Bao dien, nuoc , giat , say, wifi, co cho dau xe rieng, yen tinh, thoang mat. L/L: Linh (858) 6107805. Phuong (858) 6107816... » chi tiết
City: San Diego

cho thue phong... » chi tiết
City: OCEANSIDE

Khu nha MIRA MESA cho o yen tinh thoang mat, uu tien cho nu sinh vien share phong gia re, bao dien nuoc, internet, giat say, co nau an, gan cho va truong hoc. $500/thang Xin lien lac: LINH LE: (858)610-7805... » chi tiết
City: SAN DIEGO

Cities: