Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Thuê Phòng, Share Phòng >> California >> San Jose

Nha moi khu Evergreen, Rat Sach Se, It nguoi, Phong cho share, Bao dien nuoc, giac say, internet, Khong nau an. Gia $500/ thang. Chi cho nu di lam hoac di hoc thue (Working or student woman only). Lien Lac: Co Han, email hanvo@sbcglobal.net or phone # (408)807-2999... » chi tiết
City: San Jose

Cities: