Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Các Dịch Vụ Khác >> North Carolina

Nhà hàng Việt Thái ở Charlotte, North Carolina. Good location. Good income, hơn $1M/năm. Tiền rent rẻ. Chủ sẽ hướng dẫn tất cả cho người mua lại. Xin liên lạc Lê Phúc: lephuc1958@yahoo.com 704-277-3536 Charlotte, NC lephuc1958@yahoo.com... » chi tiết
City: Charlotte, NC

Cần sang nhà hàng VN trong Inline Food Court Mall. Good income. Vì gia đình có chuyện riêng cần bán gấp, giá cả thương lượng. Cơ hội tốt cho gia đình kinh doanh. L/L: 404-984-8891 Greensboro, NC 404-984-8891... » chi tiết
City: Greensboro, NC

Cities: