Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Các Dịch Vụ Khác >> North Carolina

Nhà hàng Việt Thái ở Charlotte, North Carolina. Good location. Good income, hơn $1M/năm. Tiền rent rẻ. Chủ sẽ hướng dẫn tất cả cho người mua lại. Xin liên lạc Lê Phúc: lephuc1958@yahoo.com 704-277-3536 Charlotte, NC lephuc1958@yahoo.com... » chi tiết
City: Charlotte, NC