Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Xây Cất / Construction >> Pennsylvania

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG VINACA 3D PRINTER VÀ INJETOR Phát triển từ năm 1994 tại London, Xây dựng công nghệ cao Vinaca 3D Printer và injetor bằng máy in – xây dựng phục vụ các nhu cầu xây dựng hạ tầng quy mô lớn chi phí siêu rẻ của các thành viên Vinaca, không những vẫn đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật mà rút ngắn thời gian xây dựng và đáp ứng các... » chi tiết
City: Lancaster, PA