Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Xây Cất / Construction >> Oregon

*** Paid Ad *** KEVIN đưa đón 24/7. 714-702-3397(có 15 năm kinh nghiệm giá rẻ hơn uber và lyft) xe mới có bảo hiểm full cover. an toàn , vui vẻ, thành thật, đúng hẹn. Phi trường, trường học, du lịch, sòng bài,hollywood walk of fame ,magic mountain ,sea world ,san jose, san diego, las vegas .Xin gọi trước để lấy hẹn 714 702 3397.thành thật cảm ơn... » chi tiết
City: WESTMINSTER, CA

Viec lam cua chung toi la : Handyman& Landscape : Painting, Sheetrock & Texture Kitchen Cabinets & Window Install Concrete &Stamp Concrete Driveway, Patio, Sidewalk Brick Paver / Deck & Fence Patio cover & Overhang New Lawn & Seed Install Sprinklers & Repair Tree Cutting & Trimming Planting Tree & Flowers Clean Up & Haul Away 16 Y... » chi tiết
City: Portland, OR