Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Wyoming

*** Paid Ad *** KEVIN đưa đón 24/7. 714-702-3397(có 15 năm kinh nghiệm giá rẻ hơn uber và lyft) xe mới có bảo hiểm full cover. an toàn , vui vẻ, thành thật, đúng hẹn. Phi trường, trường học, du lịch, sòng bài,hollywood walk of fame ,magic mountain ,sea world ,san jose, san diego, las vegas .Xin gọi trước để lấy hẹn 714 702 3397.thành thật cảm ơn... » chi tiết
City: WESTMINSTER, CA

Tiệm ở thành phố nhỏ yên tỉnh khách mỹ trắng rất dể chịu đả mở được 18 năm chủ retire nên cần sang lại rẻ cho ai thật lòng đến thử làm cũng được . Tiệm vào làm liền 9 ghế 6 bàn Nails ,có income địa điểm rất tốt ngay shopping center. Liên lạc để biết giá cả 307-365-0209. *** Tiệm cũng đang cần thợ bao lương TCN $3,000 bột $4,000... » chi tiết
City: Cheyenne, WY