Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Taylor

Tiệm nails vùng Taylor,TX khu Mỹ trắng, khách sang, tip hậu... Tiệm nằm trong khu chợ HEB vì lí do gia đình cần sang gấp. Tiệm hiện có 5 bàn, 6 ghế, 2 phòng wax, tiền rent $2,035/tháng. Giá bán $70K. Ai thật lòng xin liên lạc : 512-352-7720(Tiệm), 512-825-8870(Cell), or 512-750-7241. Gặp chị Kim or Hồng Lê... » chi tiết
City: Taylor, TX

Cities: