Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Katy

CƠ HộI LàM Chủ MộT TiệM NAIL TRONG MALL - BUILD EVERYTHING. TIỆM NAIL KHU KATY MILLS & I-10. TIỆM CÓ 12 GHẾ SPA. 2,000/SQFT, 7 BAN, VA 2 FACIAL ROOM- RENT $6,500/THÁNG INCLUE CAM - L/L: 832-677-3928. CAM ON... » chi tiết
City: Katy, TX

Sang Tiệm Nails Gấp!!! - SANG TIỆM NAILS GẤP TRONG KHU KATY MILLS & I-10. TIỆM CÓ 12 GHẾ SPA. 2,000/SQFT, 7 BAN, VA 2 FACIAL ROOM- RENT $6,500/THÁNG INCLUE CAM - L/L: 832-677-3928. CAM ON Contact Lien Lac (832) 677-3928... » chi tiết
City: Katy, TX

Cities: