Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Katy

Cần bán tiệm nail đầy đủ tiện nghi ở khu Cinco Ranch, Katy. Tiêm có 10 ghế spa pedi, 5 bàn nails, 1 phòng wax, 1 phòng facial. 99% là khách mỹ trắng,lịch sự. lượng khách ổn định, Giá nails cao Tiệm rộng 1400 sqf , tiền rent $3400/tháng. Income $38,000-$43,000/thang. Chỉ tiếp ai thật lòng muốn mua Xem địa chỉ và số phone 281-7483463.... » chi tiết
City: Katy, TX

Sang tiệm Nails Spa đông khách Katy, Texas (130k) - Cần sang tiệm Nails Spa rộng 1,500 sf, tp Katy, Texas. Tiệm đẹp 10 ghế Spa, 7 bàn, 1 phòng VIP, 3 phòng facial , 7 thợ, đông khách, rent $3,000/ tháng ( included CAM). Chỉ Tiếp người thật lòng muốn mua. Giá Cả thương lượng. Xin vui lòng liên lạc và nhắn tin sau 7 pm tối. V... » chi tiết
City: Katy, TX

NEW!!! CAN BÁN GAP TIỆM NAIL MÓI XÂY TRONG MALL - CƠ HộI LàM Chủ MộT TiệM NAiL TRONG MALL - BUILD EVERYTHING NEW TIỆM NAIL KHU KATY MILLS & I-10 BÁN $195K. CO THE THUONG LUONG. TIỆM CÓ 12 GHẾ SPA.2,000/SQFT, 6 BAN, VA 2 FACIAL ROOM. RENT $6,500/THÁNG INCLUE CAM. TIEM TRONG KHU KATY MALL. KHU SHOPPING, RESTAURANTS, VÀ HOTEL LỚN NHẤ... » chi tiết
City: Katy, TX

Cities: