Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Highland Village

Vì sẽ đi ra nước ngoài làm cần bán tiệm nail đẹp sang ở trong khu shopping center lớn, 99% Mỹ trắng, kế bên tiệm ăn nổi tiếng Torchy' Tacos. Tiệm rộng thoáng, 21 ghế (1 ghế kid spa) có thể cộng thêm ghế, 9 bàn 2 phòng wax, 1 kid room, 1 phòng supply. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 469-401-4444 Highland Village, ... » chi tiết
City: Highland Village, TX

Cities: