Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Frisco

Tiệm nail vùng Frisco cần sang, có 14 thợ, 22 ghế pedi, 8 bàn, rent $6200. Tiệm mới mở 2 năm. Nếu thật lòng mua xin gọi: 432-770-4009 432-770-0348 Frisco, TX 432-770-4009... » chi tiết
City: Frisco, TX

Cần sang tiệm nail Thành phố Frisco, gần Head Quarter Toyota. Tiệm rộng 2600sqft, có 22 ghế, khu sang. Tiền rent 6200/tháng. Xin liên lạc để biết thêm chi tiết: 432-770-4009 or 432-770-0348. Thank you. Fri... » chi tiết
City: Frisco, TX

Tiệm nail vùng Frisco cần sang sang, có 14 thợ, 22 ghế pedi, 8 bàn, rent $6200. Tiệm mới mở 2 năm. Nếu thật lòng mua xin gọi anh Long: 432-770-0348 432-770-4009 Frisco, TX , 75034 432-770-0348... » chi tiết
City: Frisco, TX

Cities: