Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Flower Mound

Sang tiệm đẹp, rẻ. Cơ hội làm ăn tốt. (60k) - Cần sang tiệm rộng 1600sft ở khu trắng Flower Mound. Tiệm có 10 ghế,6 bàn, 1p.wax, 1p.facial, máy giặt supply đầy đủ vào là run. Tiệm mở 11 năm có nhiều khách hẹn. Tiệm nhiều khách hẹn,cho tips hậu, khu khách trắng sang rất nice. Tiệm đẹp đã được trang bị đầy đủ supply. Income 4,5... » chi tiết
City: Flower Mound, TX

Cities: