Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Euless

Cần bán tiệm ở Euless có 12 thợ, 26 ghế, trong khu shopping center lớn, rộng 3400 sf, rent $8600, income trên $600K/năm (credit card only), bán $150K, có thể đến tiệm xem. www.nailspasaloneuless.com 817-901-0830 Euless, TX , 76039 817-901-0830... » chi tiết
City: Euless, TX

Cities: