Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Allen

Can sang tiem nail - Can sang tiem nails vung Allen/Plano. It canh tranh. Tiem rong dep 2800sq.ft Khach sang khu my trang. Tiem 22 ghe, 8 ban, 3 phong waxing. Income 35k-42k/month. Rent 6,100k include NNN. Gia ban 270K. Lien lac 469 579 2214 or 214 727 7324. Contact *** (469) 579-2214... » chi tiết
City: Allen, TX

Cities: