Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Texas >> Addison

Bán tiệm nails spa sẽ khai trương 2018. Tiệm nail lớn nhất , design đẹp nhất và sang trọng nhất thành phố , rộng 4500sqft . Tiệm location đẹp nhất thành phố trong shopping lớn ,mới ,rạp phim lớn ,restaurant lớn . Khu Mỹ trắng ...Sẽ build Everything new, design high- end sẽ build 36 ghế, 18 bàn hoàn toàn mới, 01 quầy Bar, 3phòng đôi facial... » chi tiết
City: Addison, TX

Cities: