Rao Vặt Miễn Phí

Danh Mục Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang:

Yaamava Resort & Casino

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Oregon

Cần sang tiệm nails gấp ($35k) - Tiệm nằm trong shopping center cần sang lại. Bên cạnh nhiều nhà hàng. Thành phố du lịch, luợng khách rất đông. Thành phố ít tiệm nails, ít cạnh tranh. Khách sạch sẽ lịch sự, không đòi hỏi, khó khăn, tip cao. Tiệm có 5 ghế, 5 bàn, diện tích 1200 sft. Tiền rent $1550-$1600/month bao điện nuớc. V... >> Xem Chi Tiết
City: Ashland, OR