Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Oregon

Cần bán tiệm nails gấp. Tiệm nails sang đẹp rộng. Tiệm không cạnh tranh. Tiền rent rẻ, Giá nails cao. Khu Mỹ trắng 100%. Tiệm 16 ghế, 9 bàn, income 1tuần $15,000- $16,000. 7 thợ, Giá bán $210,000. Tiệm cách Dallas 4 tiếng, cách Houston 7 tiếng, cách Jort Smith 50 phút, Cách Litle Rock 1'30 phút. Trường học rất tốt Cho những Ai có con đi h... » chi tiết
City: Portland, OR