Rao Vặt Miễn Phí

Danh Mục Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang:

Yaamava Resort & Casino

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Ohio

Cần Sang Tiệm và Cần Thợ - Cần Sang tiệm và Cần thợ Nails Gấp. Chỗ ở free. Chào cả Nhà ! Vì lý do gia đình không người phụ giúp nên cần sang tiệm Nails gấp. Tiệm có 6 ghế và 5 bàn. Tiệm trong khu Super Kroger & Starbucks. Số lượng khách là 99%khách Mỹ trắng. Income và tip cao. Giá bán $75,000. Rất thich hợp cho gia đình làm chủ. Bảo đảm v... >> Xem Chi Tiết
City: Ohio, OH