Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Nevada

Tiệm làm Nails, Eyelashes & Permanent makeup. Tiệm mới mở 1 nam rưỡi, rộng 2000sq , rất sang trọng. Khu Mỹ trắng South Summerlin đang phát triển. Có 6 bàn 6 ghế , 2 phong eyelashes, 1p wax, 1p facial co shower, 2 hair stations để cho mướn(có 1 người đang mướn). Tiệm có 5 thợ, Income TB $25K / month ,base rent $2,400 asking $79K. (Tiệm có ... » chi tiết
City: Las Vegas, NV

Cần sang tiệm nail & tóc! 5 thợ. Thu nhập $20,000/tháng average. Lý do moving. Khu mỹ trắng, tip cao. Ít tiệm gần bên. Asking $85,000..xin liên lạc Tee thank you... » chi tiết
City: Reno, NV

Cần bán 1 tiệm nail + Cần cho mướn 1 station nail in Reno at Beautiful Nails Xin liên lạc phone: (775) 322-4114 or (775) 287-7622... » chi tiết
City: Reno, NV

Tiệm lông mi nằm ngay freeway, sang trong, mordern. Có thể làm thành tiệm nail và tóc. Giá bán 50k. Xin liên hệ số phone: (702) 723-7268 để biết thêm chi tiết. Cảm ơn... » chi tiết
City: Las Vegas, NV

Cities: