Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Mississippi

Tiệm nail trong khu shopping center lớn, cần sang tiệm gấp vì lý do gia đình. Tiệm rộng 2300 sqft .Tiệm có 6 bàn , 8 ghế , 4 bàn tóc , 2 phòng wax ,1 bar .Khu Mỹ trắng 80%.Giá cả thương lượng. Có nhu cầu xin liên lạc : Xuan 601-320-8733... » chi tiết
City: Brookhaven, MS

Tiệm ở thành phố nhỏ , tiền rent thấp $500/tháng , income ổn định .Cần sang gấp . LIên lạc : 601-757-2307... » chi tiết
City: Prentiss, MS

Cities: