Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Maine

Cần sang tiệm nail gấp, tiệm xa cộng đồng người Việt. Tiệm nằm vùng Mỹ trắng, giá nail cao. Tiệm có 7 ghế 7 bàn, tiệm rộng 1,100 sqft, tiền rent thấp.Vì con đi học xa nên cần bán tiệm gấp với giá hữu nghị. Giá bán tiệm: $20k. Thật lòng muốn mua xin liên lạc số phone: (cell) 207-242-6835[ BaoNail.com ] ... » chi tiết
City: Brunswick, ME