Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Kentucky

HOLLYWOOD NAILS @JEFFERSON MALL 4801 OUTER LOOP A132 LOUISVILLE KY 40219 502-966-5596 Cell -502-572-7386. Tiệm mới remodel lại Oct-1-2016 Vì muốn retirement và cũng vì hoàn cảnh Gd Muốn sang . $120,000. Anh chị nào thật lòng muốn sang hay Gọi cho Tracie (cellphone) Sau khi 9pm. Tiệm hoạt động được 14 năm, mới ký lại contract 10 năm (bắt đ... » chi tiết
City: Louisville, KY