Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> Illinois

CHUONG TRINH VAY VON VOI LAI SUAT 0% VA DICH VU CREDIT REPAIR. XIN LL: 4803197476 OR 4809304314... » chi tiết
City: tren 50 tieu bang My, IL

Chúng tôi cần sang gấp Tiệm Nails gồm 5 ghế, 5 bàn, 1 nails dryer, 1 ghế Wax eyesbrows và eyelashes, 1 bàn reception, 1 toilet. Tiệm năfm trong Mall location khu mỹ trắng, giá nails cao, diện tích 800sqft, parking rộng, tiền rent $1200/tháng. Giá sang nhượng $45,000. Tất cả mọi thứ đều mới khoảng 8 tháng và hiện đang hoạt động ổn định và ... » chi tiết
City: Peoria, IL

Cities: