Rao Vặt Miễn Phí

Rao Vặt Tương Tự

Nơi Rao / Tiểu Bang

Mua Bán Tiệm Nail & Tóc >> California >> Huntington Beach

Tiệm Hair & Nails ở Huntington Beach. Rent + CAM $2,047, 5 Spa, 5 tóc stations, 3 bàn nail, 1 phong wax, có máy giặt sấy, cửa sau thoáng. Tiệm 1 chủ đã mỡ 9 năm có income tip cao. Amy 714-363-6949... » chi tiết
City: Huntington Beach, CA

Cities: